Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus - 9789138240236 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus
   
 
Titel:Ds 2013:61 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus
Utgivningsår:2013
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138240236
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:61
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att en nyanländ invandrare som får etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Den prestationsbaserade stimulansersättningen inom svenskundervisning för invandrare, den så kallade sfi-bonusen, avvecklas.

I Ds:n föreslås att lagen om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och lagen om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB