Ds 2013:60 Tillsyn över civila statsfartyg - 9789138240151 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:60 Tillsyn över civila statsfartyg
   
 
Titel:Ds 2013:60 Tillsyn över civila statsfartyg
Utgivningsår:2013
Omfång:126 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240151
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Transportstyrelsen ska överta ansvaret för tillsynen över de civila statsfartyg som ägs eller brukas av svenska staten från de myndigheter som idag förvaltar fartygen. Förslaget motiveras främst av att driften av fartygen och tillsynen över dessa bör delas upp på olika myndigheter. I fråga om tillsynen ska dock Transportstyrelsen samråda med de förvaltande myndigheterna.

För att underlätta Transportstyrelsens tillsyn föreslås även att det införs en skyldighet för de förvaltande myndigheterna att anmäla civila statsfartyg för införing i fartygsregistret. De förvaltande myndigheterna ska även ha skyldighet att anmäla att ett statsfartyg överlåtits eller att förvaltningen på annat sätt upphört.

Som ett led i Transportstyrelsens tillsyn föreslås att de civila statsfartygen ska ha fartcertifikat samt att styrelsen i samråd med de förvaltande myndigheterna ska fastställa säkerhetsbesättning för fartygen.
 
  © 2017 Jure AB