Ds 2013:56 Swedens sixth national report under the convention on nuclear safety - 9789138240090 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:56 Swedens sixth national report under the convention on nuclear safety
– Swedish implementation of the obligations of the convention
   
 
Titel:Ds 2013:56 Swedens sixth national report under the convention on nuclear safety – Swedish implementation of the obligations of the convention
Utgivningsår:2013
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240090
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:56
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Sveriges sjätte nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.
 
  © 2017 Jure AB