Ds 2013:64 Vem ska göra vad? - 9789138240298 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:64 Vem ska göra vad?
– Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda
   
 
Titel:Ds 2013:64 Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda
Anmärkning:Utredare: Stefan Mann
Utgivningsår:2013
Omfång:294 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240298
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:64
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Regeringskansliet uppdrog i juni 2013 åt polismästaren Stefan Mann att utreda och analysera behovet av att ge fler anställda inom polisen polisiära befogenheter. I uppdraget ingick också att lämna förslag till de eventuella författningsändringar som kan behövas. Uppdraget redovisas i denna promemoria.
 
  © 2017 Jure AB