Ds 2013:67 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län - 9789138240359 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:67 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län
   
 
Titel:Ds 2013:67 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län
Utgivningsår:2013
Omfång:29 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240359
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:67
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Östergötlands läns landsting har den 4 juli 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Kronobergs läns landsting har den 6 mars 2013 lämnat en ansökan till regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Jämtlands läns landsting inkom den 1 juli 2013 med en ansökan till regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

I denna promemoria föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även omfattar Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB