Ds 2013:70 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd - 9789138240403 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:70 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
   
 
Titel:Ds 2013:70 Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd
Utgivningsår:2013
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240403
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. I syfte att förbättra möjligheterna för dessa barn att delta i fritidsaktiviteter aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2014 att införa en fritidspeng. Avsikten är att fritidspengen ska rikta sig till barn i hushåll som har haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Regeringen föreslår att fritidspengen ska införas den 1 juli 2014. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har tagit fram denna promemoria med ett förslag om fritidspeng. Fritidspengen föreslås regleras i socialtjänstlagen.
 
  © 2017 Jure AB