Ds 2013:75 En europeisk övervakningsorder - 9789138240519 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:75 En europeisk övervakningsorder
   
 
Titel:Ds 2013:75 En europeisk övervakningsorder
Utgivningsår:2013
Omfång:220 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240519
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:75
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som innebär att en misstänkt person i stället för att vara tillfälligt frihetsberövad i en stat där en brottsutredning eller rättegång pågår kan stå under övervakning i den stat där han eller hon är stadigvarande bosatt eller har stark anknytning till. Förslagen är föranledda av Sveriges genomförande av ett rambeslut, som antogs den 23 oktober 2009, och vars syfte bland annat är att främja användningen av icke frihetsberövande åtgärder.

Genom rambeslutet har EU:s medlemsstater kommit överens om att icke frihetsberövande tvångsmedelsbeslut, till exempel reseförbud, ska kunna erkännas och följas upp i en annan medlemsstat än den där brottsutredningen eller rättegången pågår (så kallad europeisk övervakningsorder).

I promemorian lämnas förslag till de författningsbestämmelser som bedöms krävas för att genomföra rambeslutet i Sverige. Det föreslås att det införs en särskild lag om en europeisk övervakningsorder. Lagen ska gälla för dels en övervakningsorder som ska erkännas och följas upp i en annan medlemsstat, dels en
övervakningsorder som ska erkännas och följas upp i Sverige.

Författningsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB