Prop. 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt Patientsäkerhetslagen - 201314040 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt Patientsäkerhetslagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt Patientsäkerhetslagen
Utgivningsår:2013
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314040
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:40
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att Inspektionen för vård och omsorg ska vara motpart till yrkesutövare som överklagat Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut om ny legitimation eller behörighet att förskriva läkemedel efter det att legitimationen har återkallats respektive behörigheten har dragits in eller begränsats. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.
 
  © 2017 Jure AB