De lege 2013 Doktrinen i praxis - 9789176788691 - Jure bokhandel

 

 
 
De lege 2013 Doktrinen i praxis
   
 
Titel:De lege 2013 Doktrinen i praxis
Utgivningsår:2013
Omfång:229 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788691
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 2013
Ämnesord:Allmän rättslära , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Doktrinen i praxis – utan närmare övergripande specifikation än den rättsliga kontexten. Det är temat för årets årsbok från Juridiska fakulteten i Uppsala.

Tanken med 2013 års årsbok är att samla flera av fakultetens forskare kring ett gemensamt tema som kan beröra alla fakultetens ämnesinriktningar. Under det gemensamma temat doktrinen i praxis behandlar de tio bidragen från lika många forskare aktiebolags-, arbets-, köp-, process-, skatte-, straff- och upphovsrätt. Därtill kommer flera av dem – givet temat föga förvånande – in på sådana ämnesövergripande aspekter som brukar hänföras till allmän rättslära. Civilrätten är starkt representerad bland såväl författare som ämnen. Meningarna om varför lär gå isär. Klart är att doktrinen har olika ställning inom olika rättsområden.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Eric Bylander, Mattias Dahlberg, Mikael Hansson, Torbjörn Ingvarsson, Bert Lehrberg, Lena Olsen, Joel Samuelsson, Magnus Ulväng och Sanna Wolk.

Innehåll
Håkan Andersson
Forskartyper – Några typdrag i en rättsvetenskaplig
typologi 9
Eric Bylander
Ej bygga upp men riva neder? – Om doktrinens
betydelse för HD-beslut att i prejudikatfall meddela
prövningstillstånd i hovrätt 33
Mattias Dahlberg
Om doktrinen som rättskälla i skatterätten 49
Mikael Hansson
All arbetsrättslig makt i Sverige utgår från Folke 67
Torbjörn Ingvarsson
Tillägg för egen del – Doktrin i ”fel” publiceringsforum? 93
Bert Lehrberg
Driva bolag för borgenärernas räkning?
– En kritisk studie av användningen av begreppen
”borgenärsskyddsregler” och ”aktieägarskyddsregler”
i aktiebolagsrätten 107
Lena Olsen
Domstolar, rättsvetenskap och rättsdogmatik 129
Joel Samuelsson
Åter till huset vid Göta älv 141
Magnus Ulväng
Den straffrättsliga doktrinen som rättskälla
– Om dogmatik, vetenskap och gällande rätt 179
Sanna Wolk
Doktrinens inverkan i Högsta domstolens
upphovsrättsliga domar 213
Författarna 229
 
  © 2017 Jure AB