Prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val - 201314048 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val
   
 
Titel:Prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val
Utgivningsår:2014
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314048
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:48
Ämnesord:Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Det finns ett behov av att bättre säkerställa att mandaten i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige fördelas proportionellt så att fördelningen speglar hur väljarna faktiskt har röstat. I propositionen föreslås därför ändringar i regeringsformen och vallagen som syftar till detta. I valkretsindelade kommuner föreslås att ett system med utjämningsmandat ska tillämpas. För kommunvalen föreslås även en uttrycklig småpartispärr på 2 procent i kommuner som inte är indelade i valkretsar och 3 procent i valkretsindelade kommuner.

Det ska vara lätt för väljare att skilja valsedlarna åt och välja rätt valsedel. Partierna föreslås därför få rätt att trycka sin partisymbol i färg på valsedlarna. För att ge väljarna bättre förutsättningar att veta vilka partier som ställer upp i ett val och göra det tydligare vilka partival de har att ta ställning till föreslås vidare att det införs krav på obligatorisk förhandsanmälan av partier som vill delta i val. Medborgarna ska ha rätt att själva bestämma om de ska ställa upp som kandidater för ett parti i val. I propositionen föreslås därför att det införs ett obligatoriskt krav på samtycke från den som nomineras som kandidat för att hon eller han ska vara valbar. Det föreslås även bl.a. vissa ändringar i valkretsindelningen i Västra Götalands län för val till riksdagen. Ändringarna i regeringsformen kräver två beslut av riksdagen med mellanliggande val. De kan träda i kraft först efter de allmänna valen 2014. Övriga ändringar har ett nära samband med grundlagsändringarna.

Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB