Prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län - 201314046 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
   
 
Titel:Prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
Utgivningsår:2014
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändring av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Lagförslaget medför att lagen även omfattar Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län och gäller för landstingen i dessa län. Förslaget innebär vidare att Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting och Gävleborgs läns landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige användas. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB