Prop. 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn - 201314049 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
   
 
Titel:Prop. 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Utgivningsår:2014
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:49
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag med bemyndigande för regeringen att meddela vissa föreskrifter som rör kommunerna.
Den föreslagna lagen syftar till att ge regeringen möjlighet att i förordningsform komplettera bestämmelser i det s.k. varupaket som har antagits inom EU.
 
  © 2017 Jure AB