Prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst - 201314036 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
   
 
Titel:Prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Utgivningsår:2013
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314036
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag som ger kommunerna möjlighet att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska utgöra ett komplement till färdtjänsten. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB