Regeringens skrivelse 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet - 201314054 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2013
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314054
Serie:Propositioner nr. 2013/14:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogörs för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2012. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB