Förvaltning och medborgarskap i förändring av Lindblad-Gidlund Katarina, Ekelin Annelie, Eriksén Sara, Ranerup Agneta - 9789144055626 - Jure bokhandel

 

 
 
Förvaltning och medborgarskap i förändring
– etablerad praxis och kritiska perspektiv
   
 
Författare:Lindblad-Gidlund Katarina , Ekelin Annelie , Eriksén Sara , Ranerup Agneta
Titel:Förvaltning och medborgarskap i förändring – etablerad praxis och kritiska perspektiv
Utgivningsår:2010
Omfång:310 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144055626
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 367 SEK exkl. moms

 

E-förvaltning, dvs. offentliga e-tjänster, e-administration och e-demokrati, har kommit att bli ett vanligt inslag i kommuners, landstings, myndigheters och medborgares vardag. Trots att det i dag finns stor erfarenhet av och praktisk kompetens inom e-förvaltning, erbjuds emellertid inte så ofta möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte eller till att utveckla en teoretisk referensram kring den pågående förändringsprocessen.

Förvaltning och medborgarskap i förändring bidrar till att upprätta en dialog mellan pågående forskning och etablerad praxis inom området e-förvaltning. Boken ger en översikt av aktuell forskning såväl som praktiska erfarenheter från en mängd sammanhang med exempel från kommuner, landsting och myndigheter.

Utifrån olika infallsvinklar och med skilda metodologiska angreppssätt analyseras utrymmet för design och styrning samt medborgarnas handlingsutrymme. Bland annat diskuteras medborgarnas möjligheter att påverka det pågående förändringsarbetet och hur e-tjänster kan designas för att möta olika medborgarperspektiv. Författarna väcker också frågan om vilka konsekvenser den pågående omvandlingen av offentlig förvaltning kan komma att få. Varje kapitel avslutas med ytterligare frågor för diskussion och reflektion.
Boken vänder sig till studenter inom ämnen som informatik, offentlig administration och företagsekonomi samt till yrkesverksamma med intresse för verksamhetsutveckling och IT-frågor i offentlig förvaltning.
 
  © 2017 Jure AB