Prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna - 201314078 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
   
 
Titel:Prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Utgivningsår:2014
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:78
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt , Processrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny lag som anger hur ärenden om nominering av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ska beredas.
 
  © 2017 Jure AB