Ds 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser - 9789138240656 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser
   
 
Titel:Ds 2014:4 Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser
Utgivningsår:2014
Omfång:139 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240656
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Rapporten är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige, en avseende våldsbejakande politisk extremism och en avseende våldsbejakande islamistisk extremism (rapporterna Våldsam politisk extremism från år 2009 respektive Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige från år 2010).

I rapporten beskrivs också tendenser som kan påverka den framtida utvecklingen av våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB