Prop. 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar - 201314082 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
   
 
Titel:Prop. 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
Utgivningsår:2014
Omfång:161 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:82
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria finns förslag som syftar till att förtydliga regleringen för EES-medborgare och deras familjemedlemmar på det migrationsrättsliga området.

Det föreslås att regleringen rörande avvisning och utvisning i utlänningslagen (2005:716) struktureras om och att förutsättningarna för avlägsnande av EES-medborgare och deras familjemedlemmar regleras för sig. Bestämmelserna om utvisning på grund av brott placeras enligt förslaget i ett nytt kapitel i utlänningslagen.
 
  © 2017 Jure AB