Regeringens Skrivelse 2013/14:73 Migration och asylpolitik - 201314073 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens Skrivelse 2013/14:73 Migration och asylpolitik
   
 
Titel:Regeringens Skrivelse 2013/14:73 Migration och asylpolitik
Utgivningsår:2014
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314073
Serie:Propositioner nr. 2013/14:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisas den svenska migrations- och asylpolitiken och statistiska uppgifter för perioden 1 juli 2010-30 juni 2013. Det ingår även en redogörelse för samarbetet i Europeiska unionen och det internationella samarbetet i övrigt på området.
 
  © 2017 Jure AB