Partnerskap av Bjerle Håkan - 9789173336369 - Jure bokhandel

 

 
 
Partnerskap
– Om kontraktens utformning vid partnering och liknande former av utökad samverkan i byggsektorn
   
 
Författare:Bjerle Håkan
Titel:Partnerskap – Om kontraktens utformning vid partnering och liknande former av utökad samverkan i byggsektorn
Utgivningsår:2014
Omfång:231 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173336369
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 458 SEK exkl. moms

 

Partnering är en samverkansform som vinner alltmer insteg i byggsektorn. Det finns inte någon officiell definition av begreppet partnering i Sverige och det är inte heller fastställt vilka arbetsmoment eller villkor som krävs för att samarbete ska kunna rubriceras som partnering.

”Partnerskap” handlar om de kontrakt som beställare och entreprenör bör ingå för att avsedd partnering ska ges bäst förutsättningar att fungera. Författaren har särskilt fokuserat på utformningen av entreprenadkontraktet och vilka ändringar och tillägg som då krävs när det gäller AB 04 och ABT 06.

Boken vänder sig till dem som arbetar med partneringkontrakt, såväl jurister som ingenjörer.
 
  © 2017 Jure AB