Ds 2014:1 Gröna boken - 9789138240632 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:1 Gröna boken
– Riktlinjer för författningsskrivning
   
 
Titel:Ds 2014:1 Gröna boken – Riktlinjer för författningsskrivning
Utgivningsår:2014
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240632
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Gröna boken riktar sig i första hand till dem i Regeringskansliet som sysslar med författningsskrivning. Den kan dock vara av intresse även för dem vid förvaltningsmyndigheterna som har sådana arbetsuppgifter. Här finns riktlinjer för såväl författningsteknik som redaktionell och språklig utformning. Vissa sakliga frågor behandlas också. Riktlinjerna kompletteras med exempel.
 
  © 2017 Jure AB