Prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali - 201314189 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
   
 
Titel:Prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Utgivningsår:2014
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314189
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:189
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN:s) stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av juni månad 2015, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. FN-insatsens mandat omfattar bland annat stabilisering av större tätbefolkade områden, skydd av civila och FN-personal och stöd till att skapa förutsättningar för humanitärt bistånd.
 
  © 2017 Jure AB