Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess - 201314126 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess
   
 
Titel:Prop. 2013/14:126 En enklare planprocess
Utgivningsår:2014
Omfång:465 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:126
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i syfte att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare. Lagändringarna och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 med undantag för bestämmelserna om detaljplanekravet och tre följdändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB