Energikrav vid nybyggnad av Lundberg Stig - 9789173336574 - Jure bokhandel

 

 
 
Energikrav vid nybyggnad
– Tolkning och verifiering enligt DUR-metoden
   
 
Författare:Lundberg Stig
Titel:Energikrav vid nybyggnad – Tolkning och verifiering enligt DUR-metoden
Utgivningsår:2014
Omfång:72 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173336574
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 690 SEK exkl. moms

 

”Energikrav vid nybyggnad” presenterar en ny metod kallad DUR-metoden som utarbetats för att möjliggöra för byggherrarna att verifiera energikrav. Namnet DUR står för Debiteringsmätare, Utetemperaturkorrigering och Referensnivå. DUR-metoden ger byggherrar en noggrann metod för verifiering av energikrav så att de blir förpliktande i praktiken när avtal tecknas.

DUR-metoden omfattar:

• hur ett energikrav ska formuleras
• hur en trovärdig uppföljning ska genereras till den som ska trimma in anläggningen
• hur förändringar av uppförandet av byggnaden gentemot ett avtal ska hanteras (s.k. ÄTA-arbeten)
• hur en förändrad användning av byggnaden ska hanteras
• hur besiktningsmannen under verifieringsperioden med god precision kan konstatera om energikravet uppfylls.


Denna publikation redogör även för de olika utmaningar som byggherren har i dagsläget med att verifiera energikrav. Bland utmaningarna kan nämnas att dagens metoder ger stora osäkerheter vid tolkning och verifiering av energikrav, speciellt när olika energikoncept och klassningar ingår i avtal.

”Energikrav vid nybyggnad” vänder sig till alla som är inblandade i processen att bygga hus men främst till byggherrar som vill säkerställa att avtalade energikrav uppfylls. Till DUR-metoden för nybyggnad har ett beräkningsverktyg utvecklats.

Denna publikation ansluter till publikationen ”Verifiering av energianvändningen i befintliga byggnader” som utkom september 2012. När energikravet vid nybyggnad är verifierat och klart enligt DUR-metoden är DUR-metoden för befintliga byggnader anpassad för att användas därefter.
 
  © 2017 Jure AB