Regeringens skrivelse 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 - 201314114 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013
– krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2014
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314114
Serie:Propositioner nr. 2013/14:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2013.

Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2013. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
 
  © 2017 Jure AB