SOU 2001:66 Garanterad transportstandard för Gotland - 9138215039 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:66 Garanterad transportstandard för Gotland
   
 
Titel:SOU 2001:66 Garanterad transportstandard för Gotland
Utgivningsår:2001
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215039
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Gotlandstrafiken
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:66
Ämnesord:Övrigt

Pris: 137 SEK exkl. moms

 

I sitt slutbetänkande fastlår Utredningen för Gotlandstrafiken att Minimikraven bör vara:

- Två fastlandshamnar
- En dubbeltur per dygn året runt för gods och passagerare till nordliga hamnen, anpassad till godsets behov och en snabb dubbeltur per dygn året runt på bekväma tider för passagerare och med möjlighet att frakta gods till den nordliga hamnen.
- En dubbeltur per dygn året runt för gods och passagerare till den sydliga hamnen, anpassad till godsets behov. Sittplats till alla passagerare av god standard
- Rabatterat biljettpris årets runt för gotlänningar
- Kostnaden för godstransport över vattnet ska vara jämförbar med motsvarande transport på land. Längdmetertaxan sänks till 40 kr senast den 1 januari 2003 och indexeras.
- Flygförbindelser med flera avgångar morgon och kväll till och från Arlanda. Rabatter för grupper som studerande, pensionärer och barnfamiljer
 
  © 2017 Jure AB