Prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen - 201314128 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen
Utgivningsår:2014
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:128
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med förslagen är att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB