Regeringens skrivelse 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna - 201314209 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna
Utgivningsår:2014
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314209
Serie:Propositioner nr. 2013/14:209
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009-2012 (RIR 2013:19) samt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB