SOU 2001:54 Ofärd i välfärden - 9138214814 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:54 Ofärd i välfärden
   
 
Titel:SOU 2001:54 Ofärd i välfärden
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:265 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214814
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:54
Ämnesord:Övrigt

Pris: 195 SEK exkl. moms

 

Detta delbetänkande från Kommittén Välfärdsbokslut är en antologi där ett antal nya studier presenteras som ger fördjupade kunskaper om sociala och ekonomiska villkor för olika utsatta grupper.

Betänkandet innehåller fem kapitel:

1. Bara en mor - ensamstående mödrars ekonomiska levnadsvillkor i 1990-talets Sverige av fil. dr. Michael Gähler, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
2. Invandrare på 1990-talets arbetsmarknad av professor Per-Anders Edin & fil. dr. Olof Åslund, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
3. Vad innebar 1990-talet för ungdomars levnadsvillkor? av utredare Martin Börjeson, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen
4. Mer självförsörjning under 1990-talet av docent Åke Bergmark & fil.dr. Olof Bäckman, Kommittén Välfärdsbokslut
5. Brottslighet som välfärdsproblem - Utsatthet för brott och oro för brott 1988-1999 av fil. dr. Felipe Estrada, Kommittén Välfärdsbokslut & doktorand Anders Nilsson, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
 
  © 2017 Jure AB