Prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter - 201314142 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter
   
 
Titel:Prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter
Utgivningsår:2014
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:142
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös. Ett större utrymme för bostadsrättshavare att upplåta i andra hand ska bidra till att de bostäder som finns används i större utsträckning än i dag.

Regeringen vill också göra det möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse i andra hand kan medföra. Bostadsrättsföreningen ska få bestämma hur avgiften beräknas, men det ska finnas ett tak för hur hög avgiften får vara.

Förslagen är en del av regeringens bostadspolitiska satsning på att öka privatpersoners uthyrning av bostäder och förbättra villkoren för denna del av bostadsmarknaden.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB