Regeringens skrivelse 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 - 201314090 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013
Utgivningsår:2014
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314090
Serie:Propositioner nr. 2013/14:90
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2013 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
 
  © 2017 Jure AB