Företagsrekonstruktion och ackord av Gustafsson Lars Eric - 9789139017578 - Jure bokhandel

 

 
 
Företagsrekonstruktion och ackord
   
 
Författare:Gustafsson Lars Eric
Titel:Företagsrekonstruktion och ackord
Utgivningsår:2014
Omfång:162 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017578
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 610 SEK exkl. moms

 

"Företagsrekonstruktion och ackord" beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag.

Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas också formlösa underhandsackord och andra uppgörelser genom omförhandlingar av villkoren för lån och andra värdepapper mellan investerare, kreditgivare och företag med betalningssvårigheter.

Sex praktikexempel över framgångsrikt genomförda rekonstruktioner och ackord för fem svenska företag och ett företag från Storbritannien redovisas med analys av lärdomar från det praktiska genomförandet.

Avsikten är att skapa en bredare bild genom att dels ge en historisk tillbakablick på konkurser och företagsrekonstruktioner genom tiderna, dels jämföra svensk praxis med framför allt praxis i Storbritannien och USA.

Boken vänder sig till företagsledare och ekonomichefer för små och stora företag, styrelseledamöter och alla typer av rådgivare till företag inklusive revisorer, advokater, anställda på banker, andra kreditgivare och riskkapitalbolag. Den kan också med fördel läsas av studenter inom ekonomi och juridik för att ge ett perspektiv på teoretiska studier i dessa ämnen.
 
  © 2017 Jure AB