SOU 2001:61 Godstransporter för tillväxt - 9138214903 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:61 Godstransporter för tillväxt
– en hållbar strategi
   
 
Titel:SOU 2001:61 Godstransporter för tillväxt – en hållbar strategi
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkande SOU 2000:8. Se även SOU 2003:39.
Utgivningsår:2001
Omfång:305 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214903
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Godstransportdelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:61
Ämnesord:Övrigt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Godstransportdelegationen konstaterar i sitt slutbetänkande att samtliga transportpolitiska delmål för effektiva och hållbara transporter måste uppnås på sikt och att hållbarhetsbegreppet innefattar såväl sociala, ekonomiska som ekologiska faktorer. En central fråga för den ekologiska hållbarheten är utvecklingen av alternativa bränslen inom främst vägtrafiken. Förändringar föreslås bl.a. inom järnvägssektorns regelsystem föratt tillgodose godstrafikens behov av kapacitet på bannätet.
 
  © 2017 Jure AB