SOU 2001:62 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU - 913821492X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:62 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU
   
 
Titel:SOU 2001:62 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:16.
Utgivningsår:2001
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821492X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för stabiliseringspolitik för full sysse
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:62
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 138 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande behandlas bl.a. de stabiliseringspolitiska erfarenheterna från de länder som är med i valutaunionen samt de svenska offentliga finansernas konjunkturkänslighet.

Några slutsatser:
- Helhetsintrycket av den europeiska valutaunionen är att den hittills fungerat ganska väl, men att det är för tidigt att göra någon utvärdering av de stabiliseringspolitiska konsekvenserna för medlemsländerna.
- Den gemensamma penningpolitiken har i vissa fall förstärkt skillnaderna i konjunkturutveckling mellan de enskilda länderna och på nationell nivå tycks inte finanspolitiken i tillräcklig grad ha motverkat dessa skillnader.
 
  © 2017 Jure AB