SOU 2001:55 Barns och ungdomars välfärd - 9138214822 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:55 Barns och ungdomars välfärd
   
 
Titel:SOU 2001:55 Barns och ungdomars välfärd
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:343 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214822
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:55
Ämnesord:Övrigt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Hur vanligt är det med eget rum? Hur många barn lever i ombildade familjer? Finns det något samband mellan hur föräldrarna delar upp hushållsarbetet och hur det fördelas mellan söner och döttrar? Vilka skillnader finns i välfärden mellan barn från olika samhällsgrupper? Vilka problem har barn till utrikesfödda föräldrar? Svar på dessa och många andra frågor ges i denna antologi som redovisar resultaten av direktintervjuer med 1 304 barn och ungdomar mellan 10-18 år samt med deras föräldrar.

Innehållet är baserat på ett helt nytt datamaterial, Barn-LNU, som tagits fram inom ramen för Levnadsnivå-undersökningen 2000. När det gäller välfärdens fördelning i stort är det främst skillnader med avseende på kön, ålder, familjetyp, samhällsklass och föräldrars födelseland som behandlas. Vissa jämförelser görs också över tid, bl.a. för att utröna hur barns villkor förändrats under 1990-talet.
 
  © 2017 Jure AB