SOU 2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde - 9138214806 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde
   
 
Titel:SOU 2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:220 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214806
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:53
Ämnesord:Övrigt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Denna volym bygger helt på den stora levnadsnivåundersökning som för femte gången genomförts av en forskargrupp vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet år 2000. Den första levnadsnivåundersökningen genomfördes 1968 på uppdrag av Låginkomstutredningen. Här presenteras fyra nya studier om 1990-talets arbetslöshetsutveckling, arbetsförhållandena, löneskillnadernas förändringar och om sociala resurser och ofärd. Undersökningen belyser bl.a. dessa frågor:

- Hur drabbades den svenska befolkningen av arbetslösheten under 1990-talet?
- Har jobben blivit bättre eller sämre för dem som haft arbete?
- Hur har lönenivåer och löneskillnader förändrats under 1990-talet jämfört med föregående årtionden?
- Skyddar sociala resurser mot ofärd?
 
  © 2017 Jure AB