SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling - 9138214792 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling
   
 
Titel:SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling
Anmärkning:Delbetänkande
Utgivningsår:2001
Omfång:342 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214792
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Välfärdsbokslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:52
Ämnesord:Övrigt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Personaltätheten inom barnomsorg, skola, sjukvård, äldreomsorg och andra sociala tjänster har minskat under senare år samtidigt som verksamheten decentraliserats och marknadsorienterats. I denna antologi diskuteras konsekvenserna. De frågor som ställs är:

- Har skillnaderna mellan kommunerna ökat när det gäller resurstilldelning och servicenivåer?
- Hur stor del av de olika välfärdstjänsterna utförs idag i privat regi och vilken typ av kommuner har privatiserat mest?
- Vad har hänt med personalens arbetsmiljö och arbetsrelaterade besvär inom välfärdstjänsteområdet?
- Hur omfattande är informella och ideella insatser för medborgarnas välfärd?
- Vad har hänt med tillgänglighet, kvalitet, finansiering av barnomsorgen - kan man fortfarande tala om en svensk barnomsorgsmodell?
- Allt fler barn omhändertas i Sverige, men vilka barn berörs och hur kan ökningen tolkas?
 
  © 2017 Jure AB