Prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring - 201314227 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
   
 
Titel:Prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Utgivningsår:2014
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314227
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:227
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Regeringen bedömer att det bör införas en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslag som möjliggör en sådan reglering lämnas.

Det görs också en bedömning att Migrationsverket under löpande tillståndstid bör få möjlighet att utföra efterkontroller när det gäller beviljade arbetstillstånd.

Det föreslås slutligen kompletterande bestämmelser om återkallelse av uppehållstillstånd som beviljats för arbete om förutsättningarna för arbetstillståndet inte längre är uppfyllda, eller det arbete som arbetstillståndet
beviljats för inte påbörjats inom rimlig tid. I samband därmed föreslås också att den s.k. omställningsperioden, dvs. tiden för att söka nytt arbete, i vissa fall ska vara fyra månader i stället för tre.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de Gröna.
 
  © 2017 Jure AB