Regeringens skrivelse 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 - 201314233 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025
Utgivningsår:2014
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314233
Serie:Propositioner nr. 2013/14:233
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för åtgärdsplaneringen som lett fram till regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 2014-2025 och fastställelse av definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur under samma period.
 
  © 2017 Jure AB