Prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten - 201314232 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
   
 
Titel:Prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
Utgivningsår:2014
Omfång:73 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314232
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:232
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Av såväl kvalitets- som effektivitetsskäl finns det behov av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som i dag endast får utföras av polismän.

Regeringen föreslår därför att vissa befogenheter inom utredningsverksamheten ska ges till civilanställda vid Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Förslagen innebär att civilanställda vid dessa myndigheter ska ha möjlighet att hålla fler förhör och delge information om förenklad delgivning.

Regeringen föreslår också att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter. Bilinspektörer föreslås.

-få befogenhet att besluta om vissa avgifter,
-få meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall
-få befogenhet att ta hand om ett fordons registreringsskyltar, och
-få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.
 
  © 2017 Jure AB