SOU 2014:44 F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare - 9789138241325 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:44 F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare
   
 
Titel:SOU 2014:44 F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare
Utgivningsår:2014
Omfång:472 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241325
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nystartsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:43
Ämnesord:Insolvensrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som ger företagare med personligt ansvar för skulder som uppkommit i näringsverksamhet utvidgade möjligheter till skuldsanering. I uppdraget har ingått att överväga vilka särskilda förutsättningar som bör gälla för att företagaren ska få skuldsanering och hur förfarandet bör vara utformat.

Utredaren föreslår en särskild form av skuldsanering för seriösa företagare som har drivit näringsverksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt (F-skuldsanering). Den nya lagen kommer att ge överskuldsatta företagare en möjlighet till en andra chans, förbättra förutsättningarna för att driva företag i Sverige samt fylla en lucka i den svenska insolvensrätten. En sådan förändring innebär att riskerna med att driva företag minskar och bedöms därför gynna det tillväxtfrämjande entreprenörskapet.

F-skuldsanering innebär att företagaren efter en betalningsperiod på tre år blir befriad från sina skulder, vilket ligger i linje med Europeiska kommissionens nyss antagna rekommendation på området. Till skillnad från vad som gäller för vanliga skuldsaneringar måste en företagare som ska bli skuldsanerad under betalningsperioden betala minst 5 000 kronor per kvartal till sina borgenärer.
 
  © 2017 Jure AB