SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II - 9789138241349 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II
   
 
Titel:SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II
Utgivningsår:2014
Omfång:600 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241349
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2012 års marknadsmissbruksutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:46
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

2012 års marknadsmissbruksutredning överlämnade den 27 juni 2014 sitt slutbetänkande " Marknadsmissbruk II" till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till ändringar och anpassningar av den lagstiftning som rör insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på finansmarknadsområdet (marknadsmissbruk) i syfte att säkerställa att Sverige uppfyller EU-rättsliga krav samt att utredning och bekämpning av marknadsmissbruk ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt

Utredningen föreslår bland annat att de bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen som kräver en implementering i svensk lagstiftning genomförs huvudsakligen genom en ny lag, i vilken bl.a. anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen. Marknadsmissbruksdirektivet genomförs genom ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen).
 
  © 2017 Jure AB