SOU 2014:52 Resolution - 9789138241455 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:52 Resolution
– En ny metod för att hantera banker i kris - 2 volymer
   
 
Titel:SOU 2014:52 Resolution – En ny metod för att hantera banker i kris - 2 volymer
Utgivningsår:2014
Omfång:1400 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241455
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Slutbetänkande av finanskriskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:52
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

På basis av nya EU-regler för finanskrishantering lämnar Finanskriskommittén förslag om ett nytt förfarande kallat resolution. Förfarandet innebär att om en konkurs i en krisbank skulle hota den finansiella stabiliteten, kan staten genom att besluta att sätta den i resolution ta kontroll över banken. Staten kan sedan sälja hela eller delar av verksamheten eller driva den vidare och genom rekonstruktionsåtgärder på nytt göra den livskraftig.

 
  © 2017 Jure AB