SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag - 9789138241547 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
   
 
Titel:SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Utgivningsår:2014
Omfång:1106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241547
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tjänsteföretagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:57
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt

Pris: 521 SEK exkl. moms

 

Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnade den 27 augusti 2014 sitt slutbetänkande " En ny reglering för tjänstepensionsföretag " till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.

Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB