SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet - 9789138241523 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet
   
 
Titel:SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet
Utgivningsår:2014
Omfång:255 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241523
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tjänstepensionföretagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:56
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Försäkringsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnade den 27 augusti 2014 sitt delbetänkande " Genomförande av Omnibus II-direktivet " till regeringen. Utredningen fick i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra det s.k. omnibus II-direktivet.

Utredningens förslag i delbetänkandet avser i huvudsak ändringar i Solvens II-direktivet - ett direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB