Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden - 9789138241714 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
   
 
Titel:Ds 2014:33 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Utgivningsår:2014
Omfång:66 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241714
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Här föreslås ändringar av de bestämmelser som reglerar offentlighet och sekretess, som syftar till att bl.a. skapa en mer enhetlig rättstillämpning och för att bättre anpassa den svenska regleringen enligt Europakonventionen.

Ett förtydligande föreslås, för vilka slags beslut och domar som ska omfattas av det s.k. offentlighetsdopet. En avvägning mellan offentlighetsintresset och sekretessintresset ska noggrannt göras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB