Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring - 9789138241738 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
   
 
Titel:Ds 2014:34 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Utgivningsår:2014
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241738
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring reglerar förvaring av allmänna handlingar i de fall offentlig verksamhet förs över till ett enskilt organ. I promemorian föreslås en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, som tydliggör förutsättningarna kring ett överlämnande och som ger bättre möjligheter till tillsyn. Förslaget syftar till att förbättra allmänhetens möjligheter till insyn och tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av stat och kommun tas över av enskilda organ.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Den nuvarande lagen ska dock gälla till och med den 31 december 2016 för de enskilda organ som förvarar handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB