Regeringens skrivelse 2013/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret - 201314255 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2013/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret
Utgivningsår:2014
Omfång:475 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314255
Serie:Propositioner nr. 2013/14:255
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 225 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporterna Försvaret - en utmaning för staten, Granskningar inom försvarsområdet 2010-2014 (RiR 2014:8), Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4) och Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7).
 
  © 2017 Jure AB