SOU 2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden - 9789138241769 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
   
 
Titel:SOU 2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden
Utgivningsår:2014
Omfång:442 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241769
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om informationskrav på värdepappersmarknaden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:70
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnade den 15 oktober 2014 sitt delbetänkande " Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden" till regeringen.

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet.
 
  © 2017 Jure AB