Ds 2014:36 Förstärkt skydd av kulturegendom - 9789138241851 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2014:36 Förstärkt skydd av kulturegendom
   
 
Titel:Ds 2014:36 Förstärkt skydd av kulturegendom
Utgivningsår:2014
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241851
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Inom ramen för UNESCOs verksamhet upprättades i Haag 1954 konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (kulturkonventionen).

Konventionen och dess tilläggsprotokoll I trädde i kraft den 7 augusti 1956 och för svensk del den 22 april 1985 (SOU 2010:72 s.172). År 1999 antogs tilläggsprotokoll II till konventionen. Det trädde i kraft den 9 mars 2004. Sverige undertecknade protokollet den 26 mars 1999 (SOU 2010:72 s. 172). Av tilläggsprotokoll II framgår bl.a. att en ny kategori med högre skyddsnivå skapas för kulturarv av stor betydelse för mänskligheten, s.k. kulturegendom med förstärkt skydd (artikel 10).

Vidare anges att vissa gärningar ska kriminaliseras i avtalsparternas nationella rätt (artikel 15). Sverige har undertecknat protokollet. En svensk ratificering av tilläggsprotokoll II återstår därmed.

I denna promemoria berörs de åtgärder som aktualiseras från svensk sida vid en ratificering av protokollet. Sverige uppfyller redan till stor del de krav som ställs enligt protokollet men vissa lagstiftningsåtgärder behövs.
 
  © 2017 Jure AB